Hjärnskakning innebär att hjärnan krockar mot insidan av skallbenet. En hjärnskakning innebär i regel att hjärnan inte skadas långsiktigt utan läker vanligtvis inom några veckor.

Hjärnskakning

Hjärnan svävar i cerebrospinalvätska och är inkapslad i skallen. Detta skydd gör det möjligt att klara många av de mindre skador som uppstår i det dagliga livet. Men om det tillkommer en extra hård kraft mot huvudet kan det orsaka att hjärnan studsar mot skallbenets hårda yta. Då finns det en potential risk för att få en hjärnskakning. För att se hur allvarlig just din hjärnskakning är kan du gå in på avsnittet om symtom.

Det är den acceleration och retardation av hjärnan mot insidan av skallen som kan orsaka att hjärnan blir irriterad och slutar fungera ett kort tag. (se bild nedan)

hjärnskakning

Hjärnskakning - symtom

Huvudvärk är det vanligaste symtomet av en hjärnskakning. Andra symtom är yrsel, kräkningar, illamående, bristande koordination, balanssvårigheter, eller andra problem med rörlighet och känsel. Visuella symtom är ljuskänslighet, dimsyn, och dubbelseende. Tinnitus, (ringningar i öronen) är också vanligt. En skala för att bestämma allvarlighetsgraden för en hjärnskakning finns också. Läs mer..Att tänka på vid en hjärnskakning

Är hjärnskakningen allvarlig, kontakta en läkare omedelbart. Annars så är vila a och o. Att skada huvudet igen inom en vecka eller månad kan resultera i att hjärnan skadas ordentligt. Och att få en till hjärnskakning inom ett år har också visat sig kunna få dramatiska konsekvenser. Hur behandlingen av en hjärnskakning ska skötas kan du läsa om här.

I en studie gjord på amerikanska fotbollsspelare visade det sig att de spelare som fått 3 eller fler hjärnskakningar har en ökad risk för klinisk depression samt en femfaldig risk att få Alzheimers sjukdom i jämförelse med de spelare som haft 2 hjärnskakningar eller färre.