Hjärnskakning hos barn kan vara svår att diagnostisera. Är hjärnskakningen mild är symtomen inte alltid så självklara, och därför ska man vid minsta osäkerhet kontakta läkare.

Hjärnskakning hos barn

Eftersom en mild hjärnskakning kan vara svår att diagnostisera är det ännu svårare att diagnostiesera ett barn som möjligtvis fått en hjärnskakning. Barn har svårare att förstå om de är förvirrade och reflekterar inte över t.ex. varför de inte är lika hungriga som de brukar. Barn kan tro att de börjar bli sjuka när de börjar må illa, när det istället kan bero på en hjärnskakning och skallskada.

Det är därför upp till dig som förälder, lärare, anhörig eller bekant att förstå vad det är som hänt. Tror du att ditt barn fått en hjärnskakning rekommenderar vi dig att läsa mer på avsnittet om symtom och sömn, samt att ringa vårdguiden.

hjärnskakning barn

Hjärnskakning - barn - symtom

Vet du om att ditt barn har ådragit sig en hjärnskakning bör du vara uppmärksam på:
* Ökad förvirring, eller en förändring i personlighet eller beteende.
* Blod eller klar vätska som kommer ut ur öronen eller näsan.
* Att barnet inte vet var han/hon är, eller inte känner igen personer som är bekanta.
* Nya problem med syn (suddig syn eller dubbelseende).
* Upprepad eller kraftiga kräkningar.
* Sluddrigt eller förvirrat tal.
* Om ditt barn är ett spädbarn och har en utbuktande mjuk plats (fontanellen) på huvudet.
* Svaghet, förlust av känsla, eller nya problem med samordning (balans och rörelse).

Om ditt barn visar någon av dessa symtom bör ditt barn få läkarvård!


Hjärnskakning hos barn - att tänka på

Om ditt barn har slagit i huvudet är det viktigt att ta kontakt med de personer som var närvarande så du förstår hur allvarlig situationen är. Om ditt barn har fått en mer allvarlig hjärnskakning är det viktigt att inte låta barnet springa runt att leka som vanligt utan att vila tills alla symtom är borta. Är du osäker på hur allvarlig hjärnskakningen är eller om du inte var med vid hjärnskakningstillfället ska du alltid åka in till sjukhuset och reda ut hur det ligger till.