När man har eller har haft en hjärnskakning ska man försöka undvika alkohol. Det beror bland annat på att det försämrar hjärnans återhämtning.

Hjärnskakning och alkohol

Så länge man har kvar tydliga symtom av sin hjärnskakning ska man inte dricka alkohol. Däremot kan det vara svårt att avgöra när det är okej att dricka alkohol igen.

Du kan dricka alkohol varsamt om din neurologiska utvärdering i dagsläget är inom normala gränser, och om du inte tar någon medicin. Det rekommenderas att inte dricka alkohol om du haft någon sorts skallskada då symtomen för en hjärnskakning är mycket lika de effekter du kan få utav läkemedel och alkohol. Alkohol kan också sänka aktiviteten i det centrala nervsystemet. Så om du dricker alkohol kanske inte din läkare kan avgöra och känna igen varningssignaler om en mer allvarlig skada uppstår.

hjärnskakning alkohol

När dina symtom av hjärnskakningen upphört

När du har tillfrisknat från hjärnskakningen ska du tänka på att inte dricka så mycket så att du kan skada ditt huvud. Om du får en hjärnskakning inom ett år efter den första rekommenderar vi dig att söka läkare.

Får du ett slag mot hvudet när du är påverkad en kort tid efter din hjärnskakning borde du också reflektera av att söka en läkare då du inte lika väl kan känna igen de symtom som förekommer.


Hjärnskakning och alkohol

Eftersom du inte tänker lika klart när du är påverkad som när du är nykter är det bäst att även en tid efter du är helt återstäld fundera över dina alkoholvanor så du inte åsamkar dig ytterligare en hjärnskakning.