Att man inte får sova när man fått en hjärnskakning är det nog många som hört. Här reder vi ut hur det verkligen ligger till.

Hjärnskakning och sömn

Alla har nog hört att man inte ska sova efter man har fått en hjärnskakning, och alla har nog också hört att man ska vila när man har fått en hjärnskakning. Att man ska vila är helt rätt men att man ska försöka hålla sig vaken behöver inte vara helt korrekt. Det som oftast misstolkas är att man inte får sova. Man ska kunna hålla sig vaken men det betyder alltså inte att man inte får sova. I många fall är det bästa att sova för att hjärnan då kan vila ut. Men man ska inte lägga sig om man blivit direkt trött efter, och på grund av hjärnskakningen. Håll dig till dina normala tider då du normalt brukar lägga dig. Har du en allvarligare hjärnskakning ska du rådfråga din läkare. Läs mer om grader av hjärnskakning i avsnittet symtom.

Om man blir så påverkad och trött direkt av hjärnskakningen så att man vill sova så ska man alltså inte gå och lägga sig. Men har däremot en läkare konstaterat att allt är bra och inga direkta symtom finns kvar så kan man alltså sova. Har man ett barn så kan det däremot vara svårt att veta varför barnet vill sova. Då är det bra att hålla barnet vaken åtminstone 2 timmar efter hjärnskakningstillfället och sedan följa vanliga rutiner. Men för säkerhets skull bör du prata med en läkare först.

hjärnskakning sömn

Hjärnskakning - sova

Har man en mild hjärnskakning och man inte fick den precis innan man ska gå och lägga sig så kan man sova. Vila är det bästa man kan göra när man fått en hjärnskakning.


Hjärnskakning - inte sova

Man ska däremot inte sova ifall man känner sig trött direkt på grund av hjärnskakningen eller om de direkta symtomen inte försvunnit. Har man ett barn är det bra att väcka barnet någon gång i timmen för att se om det klarar av att vakna och att allt är okej.