När man får en hjärnskakning kan vissa personer vara extra utsatta. Riskpersonerna kan vara de som äter medicin, har haft en tidigare hjärnskakning eller har en sjukdom.

Riskfaktorer vid hjärnskakning

Utöver de faktorer som är självklara och nämnts i övriga avsnitt på hjärnskakning.se så finns det ytterligare riskfaktorer som man ska vara uppmärksam på.

Faktorer som kan ge ökad risk för hjärnskakning är om man deltar i en sport som fotboll, hockey, amerikansk fotboll eller andra kontaktsporter. Risken ökar ytterligare om det finns en brist på lämplig säkerhetsutrustning och tillsyn. De många inte tänker på är att hjärnan inte bara kan skadas av slag utan också av ansträngning. Jobbar du med något ansträngande för hjärnan bör du vila. Det gäller också tv-tittande eller datorspelande.


hjärnskakning riskfaktor

Extra risk vid hjärnskakning

Det finns vissa tillfällen då man ska vara extra försiktig. Det är om man befinner sig i någon av riskgrupperna. Det kan t.ex. vara om man är äldre och behöver längre tid för att bli helt återställd eller om personen i fråga har sömnproblem så att hjärnan inte kommer att få tillräckligt med vila. Vilar personen överhuvudtaget inte eller fortsätter med högriskaktiviteter så som ishockey eller fotboll kan symtomen vara kvar i flera månader och i sällsynta fall bli permanenta. Äter du vissa mediciner ligger du också i riskzonen.

Vi rekommenderar alla som tillhör någon riskgrupp att prata med din läkare även om hjärnskakningen är mild.