Symtomen vid en hjärnskakning kan vara olika allvarliga och delas ofta in i en 3 gradig skala. I det här avsnittet kan du själv avgöra hur allvarlig din hjärnskakning är.

Symtom vid hjärnskakning

Svårighetsgraden av en hjärnskakning kan graderas på en tregradig skala av symtom och används senare som grund i behandlingen. Grad 1 är den mildaste formen av hjärnskakning och grad 3 är den mest allvarliga. Ett exempel är grad 3 som innebär medvetslöshet och mer långvariga symtom som tyder på en mer allvarlig hjärnskada i jämförelse med en 1 gradig hjärnskakning som har mer kortsiktiga symtom. Inte allt för sällan märker inte personen att han/hon har fått en hjärnskakning.

Vet du vilken skala du ligger på kan du gå direkt till avsnittet behandling.


Hjärnskakning grad 1 (symtom)

I den första graden av hjärnskakning så är symtomen Illamående, ouppmärksamhet, dålig koncentration, oförmåga att bearbeta information och uppgifter. Symtomen varar under 15 minuter. Dock kan illamåendet och huvudvärken hålla i sig.

Första gradens hjärnskakning är den vanligaste och står för 90% av alla hjärnskakningar. Det är dock den svåraste formen att diagnostisera på grund av de vaga symtomen.

hjärnskakning symtom

Hjärnskakning grad 2 (symtom)

I den andra graden hjärnskakning är symtomen desamma som i grad 1. Men man känner sig oftast mer förvirrad än av den första gradens hjärnskakning och symtomen håller i sig i mer än 15 minuter. Håller symtomen (förvirring osv) i sig i mer än 1 timme ska man kontakta en läkare omedelbart!


Hjärnskakning grad 3 (symtom)

En hjärnskakning i den tredje graden är oftast lättast att känna igen då symtomen innebär ifrån en mycket kort medvetslöshet på någon sekund till upp emot några minuter. Vet man inte om man blev medvetslös ska man alltid vara på den säkra sidan och anta att det är en hjärnskakning av den tredje graden.

Är pupillerna olika stora tyder det på en allvarlig hjärnskada och bör undersökas omedelbart.