Symptom hjärnskakning

Symtom vid hjärnskakning

Svårighetsgraden av en hjärnskakning kan graderas på en tregradig skala av symtom och används senare som grund i behandlingen. Grad… Läs mer

Behandling hjärnskakning

Behandling av hjärnskakning

De symtom som uppkommer vid en hjärnskakning är lätta att behandla, förutsatt att det inte finns någon skada som är… Läs mer

Hjärnskakning barn

Hjärnskakning hos barn

Eftersom en mild hjärnskakning kan vara svår att diagnostisera är det ännu svårare att diagnostisera ett barn som möjligtvis fått… Läs mer

Hjärnskakning och sömn

Hjärnskakning och sömn

Alla har nog hört att man inte ska sova efter man har fått en hjärnskakning, och alla har nog också… Läs mer

Hjärnskakning och alkohol

Hjärnskakning och alkohol

Så länge man har kvar tydliga symtom av sin hjärnskakning ska man inte dricka alkohol. Däremot kan det vara svårt… Läs mer

Hjärnskakning - riskfaktorer

Riskfaktorer vid hjärnskakning

Utöver de faktorer som är självklara och nämnts i övriga avsnitt på hjärnskakning.se så finns det ytterligare riskfaktorer som man… Läs mer