Symtom vid hjärnskakning

Svårighetsgraden av en hjärnskakning kan graderas på en tregradig skala av symtom och används senare som grund i behandlingen. Grad 1 är den mildaste formen av hjärnskakning och grad 3 är den mest allvarliga. Ett exempel på grad 3 är medvetslöshet och långvariga symtom som tyder på en allvarlig hjärnskada i jämförelse med en hjärnskakning av grad 1 som har mer kortsiktiga symtom. Inte allt för sällan märker inte personen att han/hon har fått en hjärnskakning.

Vet du vilken skala du ligger på kan du gå direkt till avsnittet behandling.

(Ett nytt fönster öppnas)

Symptom Hjärnskakning

Hjärnskakning grad 1 (symtom)

I den första graden av hjärnskakning så är symtomen Illamående, ouppmärksamhet, dålig koncentration, oförmåga att bearbeta information och uppgifter. Symtomen varar under cirka 15 minuter. Dock kan illamåendet och huvudvärken hålla i sig.

Första gradens hjärnskakning är den vanligaste och står för 90% av alla hjärnskakningar. Det är dock den svåraste formen att diagnostisera på grund av de vaga symtomen.Hjärnskakning grad 2 (symtom)

I den andra graden hjärnskakning är symtomen desamma som i grad 1. Men man känner sig oftast mer förvirrad än av den första gradens hjärnskakning och symtomen håller i sig i mer än 15 minuter. Håller symtomen (förvirring osv) i sig i mer än 1 timme ska man kontakta en läkare omedelbart!

Hjärnskakning grad 3 (symtom)

En hjärnskakning av den tredje graden är oftast lättast att känna igen då symtomen innebär en mycket kort medvetslöshet på någon sekund till upp emot några minuter. Vet man inte om man blev medvetslös ska man alltid vara på den säkra sidan och anta att det är en hjärnskakning av den tredje graden.

Är pupillerna olika stora tyder det på en allvarlig hjärnskada och personen bör undersökas av läkare omedelbart.Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *